Запитання та відповіді

Запитання та відповіді

1. ЩО ТАКЕ КАМЕЛІН БІО?

КАМЕЛІН БІО – це препарат, який містить біологічно активні речовини, у тому числі екзогенні пептиди, виділені з гірського меду за допомогою технології поліакріламідного гелевого електрофорезу . Капсули КАМЕЛІН БІО застосовується для гармонізації імунного гомеостазу з метою ефективної та своєчасної протидії онкологічним захворюванням та хронічній патології інфекційної природи.

2. ЯКІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КАМЕЛІН БІО?

КАМЕЛІН БІО – це препарат, який містить біологічно активні речовини, у тому числі екзогенні пептиди, виділені з гірського меду. Отримані за допомогою поліакріламідного гелевого електрофорезу, пептиди гірського меду (MHP-mountain honey peptides) мають складну білкову структуру і складаються з декількох молекулярних ділянок: центральний сегмент CP (central/core peptide) молекули стабілізує два периферичних пептидних ланцюга: активний AP (active peptide) та зв’язуючий BP (binding peptide). Центральний пептид забезпечує можливість периферичним вести активні пептидо-пептидні взаємодії: активувати або зв’язувати інші білкові молекули. Молекулярна маса MHP в середньому 65 -75 кДа.

3. У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ МЕХАНІЗМ ДІЇ КАМЕЛІН БІО?

Екзогенні пептиди MHP(mountain honey peptides – пептиди гірського меду) , як представники одного з найбільш еволюційно найдавніших сімейств протеїнів, потрапляючи в організм, вступають в складні і різноманітні пептидо-пептидні взаємодії з регулюючими протеїнами людини. Камелін Біо, завдяки еволюційно сформованим властивостям пептидів реагувати з рецепторами клітинних мембран та іншими регулюючими молекулами, здатний демаскувати пухлинні та інфіковані клітини, рекрутувати на їх знищення Т-лімфоцити, асистувати макрофагам в знешкодженні токсичних патогенів, перешкоджати метастазуванню і попереджувати рецидиви. Камелін Біо покращує результати лікування інфекційно-запальних процесів.

4. КАМЕЛІН БІО – ЦЕ ІМУНОМОДУЛЯТОР?

Камелін Біо не є імуномодулятором. Камелін Біо діє як маркер атипових та інфікованих клітин, а також забезпечує найбільш продуктивні взаємодії імунних клітин з патогенами, сприяє їх знищенню та безпечно знешкоджує наслідки.

5. ЯКЩО КАМЕЛІН БІО НЕ Є ІМУНОМОДУЛЯТОРОМ, ЯК ЗРОЗУМІТИ ЙОГО ВПЛИВ НА ІМУНІТЕТ?

Імунна система людини є найскладнішою і водночас найефективнішою системою боротьби з небезпекою. Камелін Біо, завдяки еволюційно обумовленій здатності пептидів регулювати біохімічні процеси, налаштовує імунітет для максимально ефективної роботи. Камелін Біо створює умови для повноцінної та своєчасної імунної відповіді: демаскує пухлини, активує лімфоцити та макрофаги, асистує макрофагам, які утилізують рештки патогенів.

6. ЯК ЗАСТОСОВУЮТЬ КАМЕЛІН БІО?

Курс застосування препарату КАМЕЛІН БІО триває 20 днів. Ампули: по 1 ампулі 2 рази на день, зранку та ввечорі. Для повноцінної гармонізації імунного гомеостазу, в залежності від тяжкості перебігу та стадії захворювання необхідно від 1 до 4 та більше курсів застосування препарату. Після застосування ампул рекомендоване вживання капсул у якості ступеневої терапії.

7. ЯК ДІЄ КАМЕЛІН БІО, ЯКЩО У ПАЦІЄНТА ОНКОЛОГІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ?

Розвиваючись за рахунок навколишніх тканин, клітини раку роблять максимум щоб вижити і зберігають свої рецептори інтактними, тобто неактивними. Екзогенні пептиди Камелін-Біо можуть зв’язуватися з інтактними рецепторами ракової клітини і демаскувати її. Т-лімфоцити отримують можливість ідентифікувати небезпечну клітину і почати роботу по її знищенню, а також «ліцензувати» макрофагів на захоплення і евакуацію токсичних залишків.

Екзогенні пептиди, завдяки ефекту тканинного накопичення, ЕТН (англ. TAE-tissue accumulation effect), здатні демаскувати максимальну кількість ракових клітин, оточувати пухлинні вогнища і перешкоджати метастазуванню. За рахунок ЕТН, екзогенні пептиди створюють для циркулюючих пухлинних клітин та метастатичних емболів додаткові перешкоди в утворенні інвазивних вогнищ.

Більш того, завдяки своїй еволюційно запрограмованій здатності реагувати з іншими білковими структурами, екзогенні пептиди Камелін Біо приєднуються до мембран пухлинних клітин і таким чином провокують їх більш продуктивні взаємодії з Т-лімфоцитами, NK-клітинами та макрофагами. Макрофаги синтезують TNF-? та ліцензують ще більшу кількість макрофагів і Т-клітин на протидію пухлині, зростає інтенсивність експресії протипухлинного інтерлейкіну-12. Це в свою чергу призводить до посилення імунного нагляду за пухлиною, попереджує рецидиви та запобігає метастазуванню. Докладніше

8. У МЕНЕ ХРОНІЧНИЙ ПРОСТАТИТ. ЧОМУ УРОЛОГ РЕКОМЕНДУЄ МЕНІ КАМЕЛІН БІО, ЯКИЙ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАКУ?

Так, препарат рекомендований пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Але також, КАМЕЛІН БІО застосовується в схемах комплексної терапії інфекційно-запальних процесів. Ефект тканинного накопичення екзогенних пептидів – ключ до розуміння механізмів гармонізації імунного гомеостазу у пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом. В урологічній практиці Камелін Біо зумовлює більш виражену позитивну динаміку зростання імунорегуляторного індексу, а також відносно більше зростання кількості активованих Т-лімфоцитів. Це призводить до значущих кращих результатів комплексного лікування інфекційно-запальних процесів передміхурової залози. Докладніше

9. ЯК КАМЕЛІН БІО ДІЄ НА ІМУНІТЕТ?

Процес активації або рекрутингу лімфоцитів складний і несе в собі цілий каскад взаємодій позаклітинних, мембранних і внутрішньоклітинних структур. Дослідження показали, що для того щоб лімфоцит почав реагувати на інфекцію, його внутрішні рецептори повинні отримати білкові сигнали від патогенів: вірусів або бактерій. В цьому процесі вирішальну роль відіграє кателіцидин. Він активує пори, через які фрагменти бактерій потрапляють всередину лімфоцита і активують NLR (NOD-like рецептори).

В умовах хронічної інфекції або при розвитку онкологічного захворювання, тобто в умовах хронічного імунодефіциту, спостерігається порушення пептидно-пептидних взаємодій в організмі. Регулюючий протеїн LL-37 нерідко залишається неактивним, кателіцидіновая пора не пропускає фрагменти патогенів та NOD-like рецептори лімфоцитів не отримують сигнали від бактерій і вірусів. Багато лімфоцитів залишаються неактивними, каскад імунних реакцій не запускається в повному обсязі.

Екзогенні пептиди КАМЕЛІН БІО, як представники одного з найбільш еволюційно найдавніших сімейств протеїнів, потрапляючи в організм, вступають в складні і різноманітні пептидно-пептидні взаємодії з регулюючими протеїнами людини. Наприклад, маючи подібну молекулярну масу з кателіцидином, MHP здатні виступати в ролі його активатора і отже спонукають неактивні Т-лімфоцити ефективно протидіяти патогенам.

10. У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ МЕХАНІЗМ ДІЇ КАМЕЛІН БІО ПРИ ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ?

В умовах хронічного ураження клітин печінки (гепатоцитів) визначено значущість специфічного протеїну – гліпікану-3. При алкогольній хворобі печінки, при токсичних і вірусних гепатитах роль цього пептиду на мембранах клітин визнана визначальною в розвитку захворювання. І чим вище активність гліпікану, тим більша ймовірність малігнізації (злоякісного перетворення) клітин печінки.

Гліпікан-3 має центральні і периферичні пептидні ланцюги (HS). Для запуску процесу малігнізації і подальшого поширення ракових клітин гліпікан за допомогою периферичних білкових HS-ланцюгів повинен з’єднатися з білком HGF

Завдяки ефекту тканинного накопичення, екзогенні пептиди Камелін Біо, контактуючи з мембранами клітин печінки, блокують HS-ланцюги гліпікана-3 і перешкоджають їх взаємодії з HGF. В результаті знижується ризик малігнізації гепатоцитів і ускладнення гепатиту раком печінки. А в разі встановленого діагнозу гепатоцелюлярної карциноми – зупиняється прогрес захворювання, покращується якість і тривалість життя.

11. ЯК КАМЕЛІН БІО ПРОЯВЛЯЄ ДЕТОКСИКАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ?

Піддаючись впливу хіміотерапії, тканина пухлини руйнується, насичуючи організм токсичними фрагментами. Тканини пухлини дезінтегруються, фрагментуються, відмирають. Це найсильніший стрес для організму, небезпечна для життя інтоксикація. Білкові шматочки знищених ракових клітин потрібно розпізнати і утилізувати, з цим покликані впоратися макрофаги.

Необхідно зазначити, що основна проблема для очищення організму від залишків зруйнованих клітин – це перш за все їх найрізноманітніші просторові розміри і молекулярна маса. Важливо також і те, що кожен фрагмент має свою антигенну структуру, ускладнюючи макрофагам завдання з розпізнавання та утилізації.

Пептиди Камелін Біо за допомогою периферичних пептидних ланцюгів зв’язуються з залишками зруйнованих клітин, токсичними білковими фрагментами і стабілізують їх. Сполучені з МНР білкові залишки набувають великих розмірів і їх молекулярна маса за рахунок пептидів Камелін Біо досягає 22-30 і більше кДа. Збільшені розміри фрагментів дозволяють макрофагам швидко знаходити мішень.

Стабілізовані фрагменти молекул легше поглинаються, але головне, що всі стабілізовані пептидами Камелін Біо фрагменти мають однакову сигнальну ділянку, що дозволяє ліцензованим макрофагам не тільки швидше і ефективніше захоплювати їх, а й передавати інформацію по імунному каскаду найбільшій кількості імунокомпетентних клітин.

12. У МЕНЕ ДИСПЛАЗІЯ ШИЙКИ МАТКИ. ЧОМУ ГІНЕКОЛОГ РЕКОМЕНДУЄ МЕНІ КАМЕЛІН БІО, ЯКИЙ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАКУ?

Так, препарат рекомендований пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Але також, КАМЕЛІН БІО застосовується в схемах комплексної терапії інфекційно-запальних процесів. Камелін Біо ефективний при дисплазії шийки матки I, II ст., яка зумовлена змішаною хламідійно-папіломавірусною інфекцією. Адекватна комплексна терапія з урахуванням ролі екзогенних пептидів сприяє зменшенню активності вірусу папіломи людини (ВПЛ), його елімінації, що знижує частоту рецидивів. Камелін Біо забезпечує підвищення концентрації секреторного імуноглобуліну А (sIgA) у слизі каналу шийки матки, а також сприяє нормалізації показників експресії лімфоцитів CD3 та СD4, стимулює синтез інтерлейкінів 1? та 18. Докладніше

13. У МЕНЕ Є ДОДАКОВІ ЗАПИТАННЯ. ЧИ МОЖНА ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ?

Так, звичайно. Ми готові надати вичерпні відповіді на всі Ваші запитання.

Проконсультуйте мене