Камелін Біо

Що таке Камелін Біо

КАМЕЛІН БІО – це препарат, який містить біологічно активні речовини, у тому числі екзогенні пептиди, виділені з гірського меду. КАМЕЛІН БІО застосовується для гармонізації імунного гомеостазу з метою ефективної та своєчасної протидії онкологічним захворюванням та хронічній патології інфекційної природи. Отримані за допомогою поліакріламідного гелевого електрофорезу, пептиди гірського меду (MHP-mountain honey peptides) мають складну білкову структуру і складаються з декількох молекулярних ділянок: центральний сегмент CP (central/core peptide) молекули стабілізує два периферичних пептидних ланцюга: активний AP (active peptide) та зв’язуючий BP (binding peptide). Центральний пептид забезпечує можливість периферичним вести активні пептидо-пептидні взаємодії: активувати або зв’язувати інші білкові молекули. Молекулярна маса MHP в середньому 65 -75 кДа.

КАМЕЛІН БІО – ДІЄВИЙ МАРКЕР ПУХЛИННИХ КЛІТИН

Важливо відзначити, що інфіковані та атипові клітини за структурою майже ідентичні здоровим клітинам і тому для Т-лімфоцитів і макрофагів виконання їх основного завдання з розпізнавання небезпеки стає дуже складним, а іноді і неможливим. Це явище отримало назву «онко-мімікрія» і вивчається з 70-х років минулого століття. Здатність пухлин мімікрувати, взаємодіючи з імунними клітинами за допомогою хибних сигналів відома вже більше 20 років.

Розвиваючись за рахунок навколишніх тканин, клітини раку роблять максимум щоб вижити і зберігають свої рецептори інтактними, тобто неактивними. Екзогенні пептиди Камелин-Біо можуть зв’язуватися з інтактними рецепторами ракової клітини і демаскувати її. Т-лімфоцити отримують можливість ідентифікувати небезпечну клітину і почати роботу по її знищенню, а також «ліцензувати» макрофагів на захоплення і евакуацію токсичних залишків.

Екзогенні пептиди, завдяки ефекту тканинного накопичення (TAE-tissue accumulation effect), здатні демаскувати максимальну кількість ракових клітин, оточувати пухлинні вогнища і перешкоджати метастазуванню. Застосування Камелин-Біо пацієнтам з онкологічною патологією дає можливість зупинити прогрес хвороби і управляти протипухлинною імунною відповіддю організму.

КАМЕЛІН БІО – ПОТУЖНИЙ ІНДУКТОР НЕАКТИВНИХ Т-ЛІМФОЦИТІВ

Процес активації, або як останнім часом прийнято говорити, «рекрутингу» лімфоцитів складний і несе в собі цілий каскад взаємодій позаклітинних, мембранних і внутрішньоклітинних структур. Дослідження показали, що для того щоб лімфоцит почав реагувати на інфекцію, його внутрішні рецептори повинні отримати білкові сигнали від патогенів: вірусів або бактерій. В цьому процесі вирішальну роль відіграє кателіцидин. Він активує пори, через які фрагменти бактерій потрапляють всередину лімфоцита і активують NLR (NOD-like рецептори).

В умовах хронічної інфекції і / або при розвитку онкологічних захворювань, в умовах хронічного імунодефіциту спостерігається порушення пептидно-пептидних взаємодій в організмі. Регулюючий протеїн LL-37 нерідко залишається неактивним, кателіцидинова пора не пропускає фрагменти патогенів та NOD-like рецептори лімфоцитів не отримують сигнали від бактерій і вірусів. Багато лімфоцитів залишаються неактивними, каскад імунних реакцій не запускається в повному обсязі.

Екзогенні пептиди MHP, як представники одного з найбільш еволюційно найдавніших сімейств протеїнів, потрапляючи в організм, вступають в складні і різноманітні пептидно-пептидні взаємодії з регулюючими протеїнами людини. Наприклад, маючи подібну молекулярну масу з кателіцидином, MHP здатні виступати в ролі його активатора і отже спонукають неактивні Т-лімфоцити ефективно протидіяти патогенам.

КАМЕЛІН БІО – ЕФЕКТИВНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ДЕТОКСИКАНТ

Не менш важливою є робота імунної системи в тих випадках, коли пацієнтові доводиться проходити курси хіміотерапії або променевої терапії. Наприклад, піддаючись впливу випромінювання, тканина пухлини руйнується, насичуючи організм токсичними фрагментами. Тканини пухлини дезінтегруються, фрагментуються, відмирають. Це найсильніший стрес для організму, небезпечна для життя інтоксикація. Білкові шматочки знищених ракових клітин потрібно розпізнати і утилізувати, з цим покликані впоратися макрофаги.

Необхідно зазначити, що основна проблема для очищення організму від залишків зруйнованих клітин – це перш за все їх найрізноманітніші просторові розміри і молекулярна маса. Важливо також і те, що кожен фрагмент має свою антигенну структуру, ускладнюючи макрофагам завдання з розпізнавання та утилізації.

Пептиди Камелін Біо за допомогою периферичних пептидних ланцюгів зв’язуються з залишками зруйнованих клітин, токсичними білковими фрагментами і стабілізують їх. Сполучені з МНР білкові залишки набувають великих розмірів і їх молекулярна маса за рахунок пептидів Камелін Біо досягає 30 і більше кДа. Збільшені розміри фрагментів дозволяють макрофагам швидко знаходити мішень. Стабілізовані фрагменти молекул легше поглинаються, але головне, що всі стабілізовані пептидами Камелін-Біо фрагменти мають однакову сигнальну ділянку, що дозволяє ліцензованим макрофагам не тільки швидше і ефективніше захоплювати їх, а й передавати інформацію по імунному каскаду найбільшій кількості імунокомпетентних клітин.

ВІДСІЧ МЕТАСТАЗАМ ТА РЕЦИДИВАМ

За рахунок ефекту тканинного накопичення, екзогенні пептиди створюють для циркулюючих пухлинних клітин та метастатичних емболів додаткові перешкоди в утворенні інвазивних вогнищ. Більш того, завдяки своїй еволюційно запрограмованій здатності реагувати з іншими білковими структурами, екзогенні пептиди Камелін-Біо приєднуються до мембран пухлинних клітин і таким чином провокують їх більш продуктивні взаємодії з Т-лімфоцитами, NK-клітинами та макрофагами. Макрофаги синтезують TNF-? та ліцензують ще більшу кількість макрофагів і Т-клітин на протидію пухлині, зростає інтенсивність експресії протипухлинного інтерлейкіну-12. Це в свою чергу призводить до посилення імунного нагляду за пухлиною, попереджує рецидиви та запобігає метастазуванню. Докладніше

ПРОФІЛАКТИКА МАЛІГНІЗАЦІЇ

Відома роль вірусів і токсичних речовин в малігнізації (злоякісному переродженні) здорових клітин. Цей процес теж регулюється пептидами. Наприклад, в умовах хронічного ураження клітин печінки (гепатоцитів) визначено значущість специфічного протеїну гліпікану-3. При алкогольній хвороби печінки, при токсичних і вірусних гепатитах роль цього пептиду на мембранах клітин визнана визначальною в розвитку хвороби. І чим вище активність гліпікана, тим більша ймовірність малігнізації клітин печінки.

Гліпікан-3 має центральні і периферичні пептидні ланцюги (HS). Для запуску процесу малігнізації і подальшого поширення ракових клітин гліпікан за допомогою периферичних білкових HS-ланцюгів повинен з’єднатися з білком HGF

Завдяки ефекту тканинного накопичення, екзогенні пептиди MHP, контактуючи з мембранами клітин печінки, блокують HS-ланцюги гліпікана-3 і перешкоджають їх взаємодії з HGF. В результаті знижується ризик малігнізації гепатоцитів і ускладнення гепатиту раком печінки. А в разі встановленого діагнозу гепатоцелюлярної карциноми – зупиняється прогрес захворювання, покращується якість і тривалість життя.

УРОГЕНІТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ: КАМЕЛІН БІО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ТЕРАПЕВТИЧНУ СИНЕРГІЮ

Ефект тканинного накопичення екзогенних пептидів – ключ до розуміння механізмів гармонізації імунного гомеостазу у пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом. В урологічній практиці Камелін Біо зумовлює більш виражену позитивну динаміку зростання імунорегуляторного індексу, а також відносно більше зростання кількості активованих Т-лімфоцитів. Це призводить до значущих кращих результатів комплексного лікування інфекційно-запальних процесів передміхурової залози. Докладніше

Камелін Біо в комплексному менеджменті дисплазії шийки матки I, II ст., зумовленої змішаною хламідійно-папіломавірусною інфекцією. Адекватна комплексна терапія з урахуванням ролі екзогенних пептидів сприяє зменшенню активності вірусу папіломи людини (ВПЛ), його елімінації, що знижує частоту рецидивів. Камелін Біо забезпечує підвищення концентрації секреторного імуноглобуліну А (sIgA) у слизі каналу шийки матки, а також сприяє нормалізації показників експресії лімфоцитів CD3 та СD4, стимулює синтез інтерлейкінів 1? та 18. Докладніше

СИСТЕМНИЙ ЕФЕКТ

Таким чином, ефект тканинного накопичення екзогенних регулюючих пептидів гірського меду (MHP-mountain honey peptides) веде до формування складного комплексу послідовних і перехресних біологічних реакцій, які служать єдиній меті – відновленню імунного гомеостазу. MHP компенсують втрачені резерви імунної системи для результативної протидії злоякісним пухлинам і хронічним інфекціям.