Головна

Протидія онкологічним захворюванням та хронічній патології інфекційної природиЛІКУВАННЯ, А НЕ
ЗАЛІКОВУВАННЯ.


Чому лікування раку в усьому світі є малоефективним?

КАМЕЛІН БІО Ампули

Ампули КАМЕЛІН БІО застосовуються для гармонізації імунного гомеостазу з метою ефективної та своєчасної протидії онкологічним захворюванням та хронічній патології інфекційної природи. КАМЕЛІН БІО здатний демаскувати пухлинні та інфіковані клітини, рекрутувати на їх знищення Т-лімфоцити.

КАМЕЛІН БІО Капсули

Капсули КАМЕЛІН БІО застосовуються для гармонізації імунного гомеостазу. КАМЕЛІН БІО асистує макрофагам в знешкодженні токсичних патогенів. Після застосування ампул капсули гармонійно продовжують курс лікування.

МАРКЕР АТИПОВИХ КЛІТИН

Здатний до адгезії на атипових клітинах що маскуються, рекрутує Т-лімфоцити і тому не дає пухлині уникати адекватної імунної відповіді.

ПОТУЖНИЙ ІНДУКТОР НЕАКТИВНИХ Т-ЛІМФОЦИТІВ

За рахунок взаємодії з кателіцидином LL-37 активує в Т-лімфоцитах синтез інтерлейкінів та ініціює імунний каскад для знищення пухлини.

ЕФЕКТИВНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ДЕТОКСИКАНТ

Приєднується до рештків знищеної пухлини і асистує макрофагам в знешкодженні та евакуації токсичних фрагментів

ВІДСІЧ МЕТАСТАЗАМ ТА РЕЦИДИВАМ

Завдяки ефекту тканинного накопичення екзогенні пептиди Камелін-Біо приєднуються до мембран циркулюючих пухлинних клітин і провокують їх більш продуктивні взаємодії з Т-лімфоцитами, NK-клітинами та макрофагами, таким чином перешкоджаючи метастазуванню.

ГЕПАТИТ С: ПРОФІЛАКТИКА МАЛІГНІЗАЦІЇ КЛІТИН ПЕЧІНКИ

Екзогенні пептиди, контактуючи з мембранами клітин печінки блокують протеїн гліпікан-3 і перешкоджають його взаємодії з фактором росту гепатоцитів (HGF). В результаті знижується ризик малігнізації гепатоцитів і ускладнення гепатиту раком печінки.

УРОГЕНІТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Хронічні інфекційно-запальні процеси, такі як хронічний бактеріальний простатит та дисплазія шийки матки потребують системного підходу та виваженої лікувальної стратегії.

Олександр Литвиненко

Олександр Литвиненко

Доктор медичних наук, професор. Керівник відділу радіоіндукованих онкологічних захворювать ННЦРМ АМН України.

Необхідно відзначити, що одночасно з популяризацією органозберігаючих оперативних втручань, в останнє десятиліття в різних клініках світу актуалізується проблема циркулюючих пухлинних клітин (сirculating tumor cells, CTC) і головне – обговорюється вплив їх кількості на прогноз перебігу раку молочної залози.

Андрій Курченко

Андрій Курченко

Доктор медичних наук, професор. Завідувач кафедри клінічної імунології з секцією медичної генетики НМУ імені О.О.Богомольця.

Ефект тканинного накопичення екзогенних пептидів веде до формування складного комплексу послідовних і перехресних біологічних реакцій, які слугують єдиній меті – відновленню імунного гомеостазу.

Василь Бенюк

Василь Бенюк

Доктор медичних наук, професор. Завідувач кафедри акушерства і гінекології №3 НМУ імені О.О.Богомольця.

Вірусні інфекції в гінекології є вирішальними етіологічними факторами розвитку раку шийки матки, тому їхня своєчасна діагностика та комплексне лікування мають важливе значення.

Юрій Засєда

Юрій Засєда

Доктор медичних наук, професор. Керівник клініки "Чоловіче здоров'я".

Дискусія про взаємозв’язок хронічних інфекцій сечостатевих шляхів зокрема хронічного простатиту з виникненням раку передміхурової залози розвивається вже понад 10 років.

Досягаючи максимальних результатів в гармонізації імунного гомеостазу за допомогою екзогенних пептидів, ми створюємо всі необхідні умови для перемоги імунітету над хворобою.

У ЦЬОМУ ПРОСТА СУТЬ І УНІКАЛЬНІСТЬ КАМЕЛІН БІО.

КАМЕЛІН БІО. ПЕРЕМАГАЙ І ЖИВИ.